Ny kategori – Selsbakk

Har opprettet en ny kategori på siden som kommer til å handle om nærområdet her, og forhold som angår Selsbakk. I første omgang tenker jeg å skrive litt om historiske forhold som jeg selv synes er interessante, og ellers finne dagsaktuelle nyheter fra området.

Et av de prosjektene jeg følger med spenning er veistrekket Sluppen-Stavne som er en del av stamveinettet omkring Trondheim. Statens vegvesen er tiltakshaver, og informasjonen om framdrift legges ut på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv706sluppenstavne.

Trondheim kommune er planmyndighet. Prosjektet er foreløpig i planfasen, og i følge Statens vegvesens prosjektleder kommer det antakeligvis ikke til å bli noe byggearbeider før i 2013. Det er utarbeidet 5 alternative veiløsninger (benevnes 0+, 1, 2A, 2B og 3), som omfatter veistrekket Sluppen-Stavne, samt ny Sluppen bro med tilstøtende veier på østsiden av elva.

Det er utarbeidet en konsekvensutredning og tatt inn i kommunedelplanen, og dette er nå ute på høring. Berørte grunneiere skal ha mottatt denne informasjonen i posten. Høringsfrist er 6. desember og det arrangeres et informasjonsmøte hvor det blir mulighet for å stille spørsmål i Statens hus tirsdag 2. november kl. 18.00. (Prinsens gt. 1, 1. etg.)

Konsekvensutredningen anbefaler alternativ 1, og det er et litt omarbeidet alternativ 1 som er med i kommunedelplanen. Alternativ 3 (som det ble argumentert for på adressa.no 18/10-2010) frarådes pga høye kostnader med kulvert på Sluppen.

2 kommentarer tilNy kategori – Selsbakk

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>