Veiprosjektet Sluppen-Stavne symbolsk i gang

Den 13. januar ble veiarbeidet for området  Sluppen-Stavne symbolsk startet. Dette skjedde ved å jevne den gamle ekspedisjonsbygningen ved nedlagte Stavne stasjon med jorda. Ordfører Rita Ottervik var til stede og foretok igangsettinga av arbeidet.

Hovedpoenget med arbeidet er å legge til rette for at tungtrafikken kan kjøre her, slik at en får noe av denne trafikken bort fra sentrum. I dag er undergangen som passeres under Dovrebanen ved rundkjøringa Osloveien/Bøckmanns vei for lav til at all tungtransport kommer gjennom. Derfor blir hovedjobben å bygge en høyere og bredere undergang under Dovrebanen. Dette skal bli en ca 100m lang betongtunnel som krysser jernbanen mer på skrå, noe sør for dagens undergang.

Andre biprosjekt som gjennomføres samtidig (tilhører hovedprosjektet «Miljøpakken») skal bla gi bedre og tryggere forhold for myke trafikanter.

Som sagt var dette en symbolsk start, og noe særlig mer har ikke skjedd i felten siden ekspedisjonsbygninen ble revet. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at byggearbeidene skal starte opp nå i mars. Forventet ferdigstillelse er neste år (2012).

Lenker:

Reportasje med video fra Adressa

Statens vegvesen info

Stavne stasjons historie

Stavne stasjon i 1994

Veien videre ny Sluppen bru (byggetrinn 2) Faksimile fra Adressa 28/1-2011

 

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>