Jekking del 1

Første jekkedag var sist lørdag. Det var vanskelig å si hvor langt en vil komme på én dag, men var veldig godt fornøyd med framgangen når dagen var over.

Vi var 6 stk. til sammen, og fikk også gjort noen andre ting utenom jekking, bla. lagt ferdig mesteparten av isopor og grunnmursplast utvendig 🙂 En av de som var med hadde vært med på å jekke opp hus noen ganger tidligere, og hans kunnskap og erfaring var gull verdt for denne prosessen. Selv lærte jeg utrolig mye om hus denne dagen, og det var veldig interessant 🙂

Et spenningsmoment var om forberedelsene (som det står om i forrige innlegg) stod i stil til oppgaven, hadde ikke konferert med fagmannen på forhånd, men det var ingen innvendinger fra han på det heldigvis.

Det neste spenningsmomentet var å se hvordan huset ville oppføre seg etterhvert som jekkinga framskred, dette er vanskelig å vite på forhånd uten å gjøre grundige undersøkelser, og selv da er det sikkert vanskelig å forutsi alt.

Forberedelser

Vi gikk i gang ca kl. 10 med plasseringen av jekkene. Stålbjelkene hadde vi løftet inn fredagskvelden, og også spikret sammen de fleste av støttene som jekkene skulle stå på. Som sagt i forrige innlegg, plasserte vi en jekk for hver 2″8″ som går under bunnsvill. Dette for å unngå undøvendige moment i stålbjelkene som løftekraften fra jekkene forplanter seg gjennom.

Kjellergulvet har støpt dekke, men for å gjøre situasjonen best mulig, plasserte vi en 2″8″ plankebit under hver jekke-støtte for å fordele kraft over et større område. Jekken ble plassert på toppen og arrangementet ble vatret i begge retninger (vertikalt). Jeg tenkte støttene måtte avstives/låses horisontalt, men det gjorde vi ikke, og det viste seg å ikke være behov for det. Her var det nok en fordel at stålbjelkene var godt forankret til det løftende trebjelkelaget med bandstål. Totalt var det 7 jekkepunkt i hele husets lengde.

Å jekke hus handler mye om å forstå kreftene som er i sving, husets konstruksjon, om å ta det rolig og samtidig ha øyne og ører med seg underveis. En god indikator på vektfordeling får en gjennom motstanden en kjenner på hver enkelt jekk når en jekker. Det viktigste verktøyet en har er en vater.

Start jekking

Selve jekkinga startet i 12-tida, og noe av det første som skjedde var at kjellergulvet gav etter i form av et dump, men det var ikke verre enn at det ikke var så mye å bry seg om. Men, vi fulgte med på gulvet underveis, og det var tydelig at en del av gulvet ble presset ned noen cm.

Første del handlet om å få huset i vater i lengderetningen. Det sørøstlige hjørnet hadde sunket mest, og huset hang i lufta i dette området (se bilde forrrige innlegg). Etterpå var det bare å sørge for å holde det i vater mens alle jekker ble jekket opp jevnt.

Huset oppførte seg «eksemplarisk» underveis, og det var nok stivhet i sideveggene til at også disse fulgte med opp i nesten hele husets bredde. Noe svikt er det selvfølgelig, men heller ikke så mye. Pga dette momentet om stivhet hadde jeg vært bevisst på å ikke fjerne noe som stivet av huset før jekkinga skulle skje, f.eks. deler av bordkledning eller rupanel på veggene. Her teller hver eneste spiker positivt.

Etter å ha løftet ytterveggen (veggen mot skråning) ca 15 cm., var stuegulvet så og si plant. Da gjensto ca 5 cm, fra en bærevegg midt i huset og opp til øvre vegg. Pga bla. pipa, som står i tilknytning til denne bæreveggen og at åsene i etasjeskillet er delt oppe på bæreveggen, ble det klart at dette ikke kunne jekkes fra yttervegg, men jekkene må flyttes inn til bæreveggen, og en del forberedelser gjøres for dette.

Konklusjonen var at det var best å stanse jekking av yttervegg på dette punktet for å jekke opp partiet mellom bæreveggen og øvre vegg først. Til slutt flyttes jekkene tilbake til nedre vegg og en tar de siste 5 cm som gjenstår der. Vi brukte ca 3 timer på selve jekkeoperasjonen. Neste innlegg fra jekkeprosessen ligger her.

 • Gjennomgang til naborom

 • Jekkepunkt i det sør-østlige rommet

 • Gjennomgang i skillevegg

 • Fra en annen vinkel

 • Jekkearrangement. Stålbjelke er forankret med bandstål til løftende 2"8" bjelkelag. Jekkene er 10T og støttene er tredoble 2"6".

 • Det vises ikke så veldig godt her, men denne sprekken viste at gulvet vinklet seg nedover i ytterkant underveis. Sprekken var der også før jekkinga startet

 • En ny sprekk i gulvet i naborommet

 • Det sør-østlige hjørnet som hadde seget mest. Her er sprekken størst

 • Pga. at åsene i etasjeskillet var hele i denne delen av huset, ble det ekstra vekt på bærende konstruksjon i trappehullet, så den ble støttet opp med et par dekkestøtter

 • Ett jekkepunkt i det midterste rommet. Jekken er skjult bak dekkestøtten

 • Endeveggen(sør) var stiv nok til å løfte huset så og si i hele bredden

 • Veggen ned mot skråningen (øst). Mursteinene var for å ha en sikkerhet i tilfelle noe gikk galt med jekkinga

 • Samme vegg andre veien

 • Nord-østlig hjørne. Dette har ikke seget så mye som en kan se av en mindre sprekk. Bildene er tatt samtidig

 • Glippe over en av deleveggene

4 kommentarer tilJekking del 1

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>