Vannrør (trykkside)

Nå er det aller meste av gamle rør byttet ut og erstattet med rør-i-rør (RIR) system. En utskifting var egentlig på høy tid, da det gamle anlegget bl.a. hadde noen galvaniserte stålrør som var nesten gjengrodd (rust) og derfor også kraftig svekket. Har også samtidig fått flyttet ned varmtvannsberederen fra 2. etg. til kjelleren, som gir bedre plassutnyttelse av rommene.

Rør-i-rør system består av et innerrør i trykkfast plast (Kryssbundet Polyetylen (PEX)) hvor vannet går, og et ytterrør  (også kalt varerør) som også er av plastmateriale. Tankegangen er at lekkasjer i innerrøret, forårsaket av f.eks. spiker/skruer o.l.,  ikke skal gå ut i bygningskonstruksjonen, men ledes i ytterrøret tilbake til fordeling hvor lekkasjen kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Innerrøret er utskiftbart slik at lekkasjer kan utbedres uten å måtte åpne konstruksjonen.

I.f.t. et kobberrørs-anlegg er RIR mye dyrere, bl.a. p.g.a.:

  • Flere og mer spesialiserte deler
  • Propreitære system (få konkurrenter)
  • Flere meter rør fordi hvert rør i utgangspunktet går til kun ett tappested

Om RIR er bedre enn kobberrør skal ikke jeg mene så mye om, men det har vært på markedet en god stund nå, så barnesykdommene er i alle fall borte. Så, å installere det forbinder jeg med liten risiko, men om vannskadene generelt forsvinner med det første, det tviler jeg sterkt på. Hvis en ser på f.eks. frostsprenging, så har kobberrør den fordelen at en kan la vannet stå å renne på ett eller to steder og dermed holde hele installasjonen frostfri i spesielt kalde perioder. For RIR må en derimot tappe fra mange/alle steder for å bruke nevnte metode for å holde anlegget frostfritt. Sånn sett er RIR litt mer avhengig av å ha frostfrie omgivelser. På den andre siden skal visstnok RIR tåle frostsprenging bedre (ikke sprekke) enn kobber.

Ja, ja, nok om det. Har lagt ved noen bilder fra vann-installasjonen her for den som er teknisk interessert. Har dessverre ikke bilder fra det helt ferdige anlegget, men noe er bedre enn ingenting. Verdifull info på bildene! 🙂

Lenker

Forrige innlegg om badet

Neste innlegg om badet

Produsenter av RIR-system

Roth RIR

Sanipex RIR

Uponor RIR

2 kommentarer tilVannrør (trykkside)

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>