Ny adresse!

Etter en god flyttesjau i helga, har jeg nå gått over fra å leie til å eie i praksis. Totalt ble det 2 lass med møbelbilen, og med gode hjelpere gikk både flyttinga og utvasking som en «drøm»..  Fikk en kommentar på «Hva er det du ikke har!» underveis, og det tyder kanskje på at jeg bør begrense meg litt etterhvert??

Ift å bo har temperaturen vært utfordrende.Trodheim har sin 2. kuldeperiode nå denne vinteren, og med et utett hus og dårlig isolasjon i etasjeskiller, blir det lite komfort…Som eksempel kan jeg nevne at ei bøtte med vann på stua kan brukes som termometer…

Ikke så mye som er gjort nå på selve huset i og med flyttinga, men vi har fått ordnet bæring omkring pipa i etasjeskillet opp mot loftet, og fått tatt ned jekkene som har vært brukt på stua, og da ser det med ett mye mer ut som ei stue..

I går var elektrikerne og koblet det nye sikringskapet og nytt inntak. Selv om ikke alt er ferdig av den elektriske installasjonen, synes jeg det er en liten milepæl.. 🙂

Etter avtale med elektriker har jeg handlet el-varene på egen hånd, ikke noe Biltema-skit (selv om de har hatt noe bra tidligere), men det som jeg vet er kvalitetsvarer (fra elhandel.no). Merkene som er brukt: Hager, Schneider Electric, Moeller, Pipelife, Nexans, NEBB, Draca bla. Som elektromann har jeg lært masse av dette og det å være med elektrikeren og se prosessen, interessant!

Fikk installert 3 faser 50A hovedsikring. Automatsikringene er med jordfeilbryter (jordfeilautomater) som det var krav om nå i følge elektrikeren. Bortsett fra at det er dyrere enn en løsning med 1 jordfeilbryter (evt noen få) for hele anlegget, er det bare fordeler såvidt jeg vet. Den viktigste er kanskje at ikke hele huset blir strømløst hvis du er borte noen dager mens det er kaldt ute og det kommer jordfeil på én kurs (f.eks. pga utendørs julebelysning…). Da kan det fort bli frosne vannrør.

Totalt ble det 12 kurser  (11  én-fase  1 tre-fase), og det er rikelig. Så heter det seg at det skal være plass til 25% utvidelse for en nyinstallasjon, og det ble fulgt opp selv om det er urealistisk at det blir behov for det. Sikringskapet har plass til 36 moduler, og med 25 moduler brukt, er det 30,5 % utvidelsesmulighet..

Hovedjording er en kobberkabel jeg fikk gravd ned ifm dreneringa som ble gjort i høst. I tillegg er det lagt det man kaller «hovedutjevning» til vanninntaket som er av metall samt 2 jordspyd som er slått ned tidligere i grunnen i kjelleren. Ellers er også avløpsrør (soil-rør) jordet.

Kabel og kontakt til komfyr er dimensjonert for min. 25A, men det ble installert 20A sikring. Det var installatørfirmaet som valgte dette, og det kunne godt vært 25A syns jeg, men så lenge det bare er en gammeldags komfyr i bruk er det ikke noe problem.

Så gjenstår å se om 3-fase kontakten i kjelleren er koblet i samme rekkefølge som der hvor kompressoren (som er grunnen til at jeg la opp 3-fase-kontakt) har vært brukt tidligere. Hvis det installeres i industrien måles det faserekkefølge og det er standardisert hvordan den skal være, men for installasjon i enebolig er det ikke noen standard. Det er sikkert pga at det ikke er så veldig utbredt med 3-fase i bolighus, men det betyr at en må sjekke om det ble riktig på egen hånd. Hvis motor går feil vei, må 2 av fasene i støpslet byttes.

Foreløpig er den gamle måleren i bruk, som måler bare 2 av de 3 fasene, som betyr at jeg ikke betaler for all strømmen som brukes iom. at kursene er jevnt fordelt på de 3 fasene. Dette er naturligvis midlertidig og etter avtale med e-verket som kommer og installerer en ny måler snart. En får bare takke for det så lenge det varer… 🙂

Her er noen bilder fra installasjonen mm.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>