Sparkling, sparkling og sparkling av gipsplater..

Det er søndag og da er det ikke jobbing her i gården, men derimot en fin dag for blogging.

Denne vinteren har det vært tre kuldeperioder med temperaturer under -20. Som mange andre nok også synes, er det derfor godt når den nå etterhvert begynner å slippe taket. I dag er det +4 og regn, og det er et bud om vår.. På huset innebærer det mer komfort sånn temperaturmessig, og nå er det rimelig kurant å oppnå +15 og mer på stue/kjøkken, og da er det litt koseligere å være her.

Den siste uka har for det meste gått til gipsarbeid. Har fått lagt ferdig gipsen i taket og sparklet et par runder i hele taket. Mye av jobben med gipsen er sparklingen som følger etter at platene er montert, og nøkkelen til et godt resultat ligger mye her. Tenkte derfor å skrive litt om det som kanskje andre også kan ha glede av.

Før man starter

Jeg er ingen ekspert på området, men har jobbet litt med det også tidligere, og når jeg nå skulle gjøre det i eget hus, har jeg satt meg enda litt mer inn i det. Hvis du vil ha hjelp til å sparkle, er det bare å sende en melding om det….eller ikke.. 😉

Dersom en opparbeider seg en god metode for sparklingen er det mulig å spare mye tid og jobb med pussearbeidet etterpå. Sparkling og pussing må til enten det er snakk om tapet av et eller annet slag over gipsen eller det skal males direkte på. Det siste tilfellet er det som krever mest for å få en fin finish.

Det en trenger av sparklingsutsyr er følgende:

 • Sparkelspader – en kommer langt med en på f.eks. 35cm og en på ca 10 cm
 • Skjøteremser – enten papirremse eller glassfiberremse. Norgips anbefaler papir da den er sterk i alle retninger, noe som ikke er tilfelle med glassfiberremser. Papir er en liten smule vanskeligere å legge, men ikke veldig
 • Sparkelmasse – her holder det med platesparkel. For våtrom må en sjekke at sparkelmassen er beregnet på våtrom,
 • Diverse småtteri som f.eks. kniv og godt arbeidslys.

Som hovedregel skal alle skjøter sparkles med skjøteremse. Dette gir styrke slik at skjøtene ikke sprekker opp ved bevegelser i bygningsmassen (som det alltid blir). Hvis en bruker papirremser skal disse legges med den «hårete» siden inn mot sparkelet.

En annen god regel er at en ikke skal legge for tykt på i gangen, da er det lettere for at sparkelen sprekker. Dersom det er glipper mellom platene større enn 5 mm, bør disse først fylles med en annen masse som egner seg for slikt. Selv har jeg brukt Tech7, men det finnes sikkert mer spesifikke masser som er billigere.

Dersom en er nøye og metodisk med sparklingen, slipper en å pusse mellom sparkelstrøkene, og sparer mye jobb på det. Litt avhengig av hva som skal være utenpå gipsplatene, så trenger en uansett flere strøk med sparkel. En kan komme langt med 3 strøk, men en trenger gjerne 4 eller flere for å få det 100%.

Skjøter med fals (langsider)

 1. Legg på godt med sparkel i skjøten i en bredde som er litt bredere enn skjøteremsen
 2. Legg på plass skjøteremse
 3. Bruk sparkelspade til å stryke over skjøteremse slik at overflødig sparkel bak presses ut. Dette krever et fast trykk på sparkelspaden for å få det jevnt. 1 strøk ferdig, la tørke.
 4. Legg sparkelmasse i hele falsen utenpå skjøteremse slik at det fyller fordypningen og vel så det. Stryk av med en bred sparkelspade slik at hele fordypningen er fylt med sparkel. 2. strøk ferdig, la tørke.
 5. Ved 3. strøk legges sparkelmassen over hele falsen og litt ut på sidene slik at eventuelle ujevnheter i overgangen plate/fals skjules. Stryk jevnt av med bred sparkelspade (35cm er passende). Pass på at du ikke stryker bort sparkelet som er i overgangen mellom plate og fals, da det gjør det litt vanskeligere å få resultatet 100 %. Det skal heller ikke være en kul over skjøten.

Skjøter uten fals (kortsider/butt ende)

For å få tilstrekkelig feste til sparkelmassen, iom. at det ikke er fals i endene, skjærer en ut en skråavslutning i enden på platene slik at det blir en v-fuge i skjøten. Det er passende med ca 1 cm. bredde i overflaten.

 1. Samme som punkt 1. til 3. over
 2. Legg sparkelmase over hele skjøteremsen og litt ut på sidene. Ettersom det ikke er fals, blir det en liten forhøyning som en må bygge opp over skjøten. Stryk bort overflødig sparkelmasse slik at det blir høyest midt i skjøten (vinkle sparkelspaden fra midten og ut på siden og ta et drag på hver side av skjøten)
 3. Samme som punkt 2., men lenger ut på sidene. For å skjule forhøyningen må det sparkles et godt stykke ut på sidene, 15-30 cm.

Innvendige hjørner (med eller uten fals)

Innvendige hjørner kan være overgang mellom en vegg og en annen, eller mellom vegg og tak (dersom en ikke skal ha taklister).

 1. Legg godt med sparkelmasse i hjørnet og ut på sidene slik at det dekker en skjøteremse-bredde.
 2. Brett skjøteremse på midten slik at du får en skarp kant som kan legges inn i hjørnet og fest den på plass.
 3. Press ut overflødig sparkel bak skjøteremse som over. Pass på at remsen ikke dras ut av hjørnet. 1. strøk ferdig, la tørke
 4. Legg på sparkel på den ene siden av hjørnet, fra hjørnet og utover ca 10-20cm. La tørke
 5. Legg på sparkel på den andre siden av hjørnet, la tørke. 2. strøk ferdig
 6. Gjør punkt 4-5 en gang til. 3. strøk ferdig

Utvendige hjørner

Til utvendige hjørner (90-graders) brukes det en hjørnelist («gipshjørne»), og det skal derfor ikke brukes skjøteremse.

 1. Monter gipshjørner
 2. Sparkle fra hjørnet og ut på sidene. Begge sider av hjørnet kan tas samtidig, uten at en trenger å la den ene siden tørke først.
 3. Sparkle det antall strøk som trengs.

Det er forholdsvis lett å få gipshjørnene fine dersom de er montert riktig og veggene er noenlunde rette.

Skruehull

Det som er viktig her er først og fremst at skruene er skrudd riktig i gipsen, dvs. at de står vinkelrett i plata og at de er skrudd inn slik at de ikke går verken for langt eller kort. Hvis det er skruer som stikker ut skrus de inn til riktig dybde. Hvis det er sår i gipsplate-overflata (brudd i kartong) kan det ofte være nødvendig å skjære bort noe kartong rundt såret for å få det bra når en sparkler.

Skruehull sparkles enkelt med å dra sparkelspaden en 2-3 ganger over hvert hull, først for å fylle hullet, så for å fjerne overflødig sparkelmasse. Pga at sparkelmassen synker sammen, er det nødvendig å gjøre denne operasjonen i alle fall 2 ganger, og gjerne også 3.

Dersom sparklejobben er bra gjort, blir pussejobben desto mindre, men det skal jeg ikke skrive om her..

En veldig god artikkel om sparkling av gipsplater, som er utgitt av Norgips, kan du laste ned her

6 kommentarer tilSparkling, sparkling og sparkling av gipsplater..

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>