Redskapsbod godkjent

Nevnte for en stund siden at jeg har planer om å sette opp en redskapsbod. Etter et par runder med kommunen har jeg nå fått godkjent planene for det som skal bli en kombinert redskapsbod/vedbod.

Grunnene til at dette var søknadspliktig var:

  • Ligger mindre enn 4 meter fra nabogrense (krever nabovarsel)
  • Ligger mindre enn 12,5 m fra kommunal vei (som er grensen i Trondheim kommune). Krever dispansasjonssøknad
  • Ligger i LNF (Landbruk-Natur-Friluftsområde) område, og det må derfor søkes om dispans fra det generelle byggeforbudet som råder i slike områder.

Søknaden kostet en del, men bedre å ha det godkjent enn å eventuelt måtte rive senere en gang.. også en god ting med godkjenning med tanke på framtidig salg.

Har laget noen fasadetegninger slik jeg tenker å bygge den.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>