Veiarbeid på Stavne

rv706_stavne

Arbeidet med å lage ny tunnel under Dovrebanen ved Stavne er nå godt i gang. For å kunne gjennomføre arbeidet med tunnelen, er trafikken midlertidig lagt om til den gamle Osloveien over en strekning på 2-300 meter.

Vegvesenet har laget en skisse av hvordan det ferdige veisystemet skal bli, som viser planene på en lettfattelig […]

Veiprosjektet Sluppen-Stavne symbolsk i gang

Gamle Selsbakk stasjon

Den 13. januar ble veiarbeidet for området Sluppen-Stavne symbolsk startet. Dette skjedde ved å jevne den gamle ekspedisjonsbygningen ved nedlagte Stavne stasjon med jorda. Ordfører Rita Ottervik var til stede og foretok igangsettinga av arbeidet. […]