16. okt

Nå har graveren gjort seg ferdig med oppgravinga, og jeg kan få gjort grunmursarbeid og drenering.

Som jeg regnet med, så var den gamle dreneringa  teglsteinsrør i bunn og et sjikt med stein (antakelig fra fjellet som er på tomta) over. Det nord-vestlige hjørnet står på fjell, mens resten står på løsmasser. Tilstanden på muren under jordbandet var bedre enn jeg trodde, bortsett fra et hjørne hvor det hadde falt ut en del stein. Det er noe å være glad for, og det viser at det er frosten som har laget skadene i muren over jordbandet, mens det under har vært beskyttet av jordvarmen.

Har bestilt et lass med singel for drenering og et lass med støpesand, og det kommer forhåpentligvis på mandag. Fikk også gravd ut til kjellernedgangen med det samme gravemaskina var her.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>