Tirsdag 20. okt

Siden sist har jeg fått murt opp det ødelagte hjørnet av muren, og er i god gang med drenering. Ikke alltid det jobbes like effektivt, går en del tid på å tenke ut hvordan og i hvilken rekkefølge ting skal skje.

I dag har jeg fått lagt ned de første 6 m. av drensrørene. Etter råd fra de som har vært her og gravd, valgte jeg å kutte ut filtduk på sidene og over pukklaget som ligger omkring drensrør. Problemet med filtduk er at den over tid gjerne går tett av finstoff i massene over. I stedet velger jeg å legge et par lag med stein over pukken som blir et ekstra drenerende sjikt og som også hindrer at pukk og jordmasser blandes noe særlig. Men legger filtduk under røret, der den vil hindre at singelen forsvinner ned i massene under. Oppbygningen blir da:

  1. filtduk under rør
  2. drensrør
  3. pukk/rund singel
  4. større steiner

Hadde en liten dugnad i går kveld, hvor vi fikk gravd fram den gamle teglsteins-dreneringa på sør-veggen for å se hvor den gikk hen. Det viste seg at den bare sluttet et stykke inn i jordmelen mot skråningen uten noe egentlig avløp. Det var interessant i den forbindelse å se at rørene gikk kraftig nedover i en slags bue på slutten. Tviler på at det er lagt sånn når huset var nytt, fordi det da lettere kommer jord inn i røret bl.a. Mer sannsynlig er at rørene opprinnelig har gått i rett linje (med normalt fall) ut i friluft i skråningen, men etter at huset fikk setninger (som skjedde nokså umiddelbart etter bygging) har man fylt ut masse som sikring uten å trekke fram dreneringa og avløpet har dermed blitt overdekt. «Bøyen» nedover på slutten skyldes antakeligvis en kombinasjon av setninger og overfylling.

Videre framover er prioriteten å gjøre ferdig dreneringa, reparere grunnmur og bankett, og legge isolasjon og grunnmursplast. Samtidig skal også trappenedgangen til kjelleren støpes. Har fått levert til sammen ca 22 m³ med dreneringspukk, støpesand og støpesingel, så nå kan du si det er ganske fullt her.. 🙂

3 kommentarer tilTirsdag 20. okt

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>