Forskaling og armering

Så var det vegger til utvendig kjellernedgang som stod for tur. Dette var såpass stort at forskaling måtte leies. Bautas var ikke så veldig interessert i å leie ut til privatpersoner, og det kan jeg skjønne. De lever vel forresten godt på Veidekke såvidt jeg vet..

Men, jeg kom i kontakt med et firma som leide ut til privatpersoner, kostet ca 51,- + moms per kvadratmeter forskaling (2x murareal), så totalt for meg blir det ca 1.200,- + moms.

Forskalingslemmene er aliminumsrammer kledd med vannfast finér. De kalte den for «Bingo», men tror ikke det er noe vanlig navn på sånn type forskaling. De er forholdsvis lette å håndtere, selv om de er 270 cm høye. En person klarer det alene hvis han må. Alle deler som trengs er med, også søyler for å stive av med. De monteres sammen med formlås, og inner- og ytterside av forskalinga holdes sammen med jernstenger med avstandsstykker imellom. Starter å montere i hjørnet, vatrer og plasserer dette rett, og bygger videre ut derifra.

Når det gjelder armeringen, så er det mange som mener mye om det, men jeg tror jeg har fått med meg de viktigste punktene etter å ha lest bl.a. på byggebolig.no

Alle som har støpt større ting på egenhånd vet at betong er veldig trykkbestandig, men ikke strekkbestandig. Det vil si at lim-kreftene i betongen er for svake til at en kan støpe uten armering når den utsettes for strekk sideveis eller vertikalt. Det er bare når du skal rive en mur at den oppleves uforholdsmessig sterk… 🙂

I dette tilfellet vil veggen utsettes for trykk fra jordmasser på utsiden, noe som skaper et strekk på innsiden i hovedsaklig horisontalt plan ettersom trykket ikke er så forskjellig fra bunn til topp av muren at det skaper noe særlig vertikalt strekk. Derfor har jeg lagt en armeringsmatte mot innsiden av muren, i hele murens lengde.

For å ta opp evt. vertikale strekk (på tvers av muren), altså at veggen presses inn med forskjellig trykk oppe og nede (eller på hvilket som helst punkt vertikalt), er det montert vertikale kamstål med ca 1m mellomrom i hele murens lengde. Disse er satt mot yttersiden av muren, da det er her strekket vil komme for disse kreftene.

I tillegg til dette ligger det to kamstål horisontalt i bunn og topp i hele veggens lengde. Dette er helt standard armering for grunnmursvegger, og disse stålene tar opp horisontalstrekk (på tvers av muren) og vertikalstrekk langs murens lengde. For «artig» har jeg også lagt et ekstra horisontalt stål ca midt mellom topp og bunn.

Muren er også forankret inn i grunnmur via ca 10 kamstål som er boret inn her. Grunnmuren, hjørneformasjonen og etterhvert trappeoppgangen forsterker og avstiver hele veggen.

Har vært en lærerik affære dette, og ikke minst mye slit, her er det stort sett bare godt gammeldags, ærlig arbeid som gjelder..

3 kommentarer tilForskaling og armering

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>