11. nov

Endelig i gang med tilbakefylling av dreneringsgrøfter! Det er på tide, ettersom de blå gradene har kommet nå, og jeg er bortimot avhengig av plussgrader for å få dette arbeidet ferdig; frossen jord og spade rimer dårlig.. ! Men, det blir nok det igjen, før det blir vinter for alvor.

Etter å ha fått tettet sprekker i grunnmuren med mørtel, kunne arbeidet med å legge isopor-plater og grunnmursplast begynne. Selve arbeidet med å legge isopor og plast går forholdsvis raskt når en har kommet i gang, men tilbakefyllingen, som skjer for hånd, er et annet kapittel..

Innerst mot muren bruker jeg 10cm vanlig isopor (EPS). Disse er plassert mot toppen av grunnmurs-banketten, som stikker ca 10-15 cm ut fra grunnmuren. Før grunnmursplasten legges utenpå lager jeg en hulkil av singel nederst mot platene som plasten bøyes utover og mot midten av grøfta av. Dette gjør at vann som kommer sigende ned langs plasten transporteres bort fra muren og ca dit drensrøret ligger. P.g.a. denne bøyen, må en nødvendigvis splitte plasten nederst i hjørnene så langt som bøyen rekker opp på plasten.

Til tilbakefyllings-masser fylles først en 20-30 cm med singel (type rund). Deretter et par lag med stein bortsett fra helt innerst ved plasten hvor det er singel for å unngå evt. hull pga. spisse steiner. Som jeg har skrevet tidligere, bruker jeg kun filtduk helt i bunn av grøfta under drensrøret for å sikre at massene ikke blandes. Men, over og på sidene av drensrøret, brukes kun singel og stein. Steinen legges for å holde jord og singel adskilt. Dette etter tips fra de som var her og grov, som fortalte at det ofte var problem med at filtduker tettet seg relavtivt raskt, slik at vannet ikke kom igjennom, og da må det graves opp på nytt. Øverst legges de massene som var der før, dvs. jord/leire. Steiner sorteres ut fra denne massen ved tilbakefylling for å få steinfri masse inn mot plasten pga risikoen for hull.

På oppsiden av huset fylles så og si hele grøfta med singel og stein. Dette er fordi det er her det er mest fukt, og i tillegg håper jeg å unngå et for stort massetrykk mot grunnmuren fordi den har fått en svai innover på et felt pga. dette tidligere. Gode drenerende masser nærmest grunnmuren hindrer at det blir noe særlig spreng-krefter fra telen. I tverrgrøftene fylles singel og stein i en skråprofil opp til samme nivå der grøftene møtes i hjørnene. Såvidt jeg vet, så går telen lettere ned i pukk og stein, pga. luftlommene, og derfor legger jeg et horisontalt lag med trykkfast isopor (XPS) på toppen av grøfta på oppsiden av huset for å hindre telen i å gå ned. Disse platene legges med helning fra huset og mot jordmelen for å lede vannet vekk, før jeg fyller over noen 10-centimeter med jord helt øverst.

Hvor langt opp jeg skal isolere, har jeg ikke bestemt foreløpig, men det blir antakeligvis så langt opp som mulig til at jeg får festet grunnmursplasten over og inn mot grunnmuren. Har hørt fra andre at grunnmursplasten siger litt ettersom tilbakefylte masser setter seg, så for vinteren blir det bare en provisorisk festing for å hindre at det kommer vann (i en eller annen form..) bak plasten, så kan det festes skikkelig til våren/sommeren.

Takk til de gode hjelperne! : Pappa, Oddvar og Per Trygve 🙂

  • På oppsiden. Isoporplatene som er brukt er 10cm. Rørene som stikker opp er spylerør for dreneringa

  • Første del av grunnmursplasten lagt. Stein, singel og jord som fyllmasser. Mot grunnmursplast kun singel og jord (steinfri)

  • Hjørnet som ble reparert tidligere

  • Litt mer jord fylt på, dette er den største grøfta å fylle igjen

  • Mørtel blandet selv med standard sement og fin sand ca 1:4

  • Fylte sprekker i muren på oversiden. Ganske tidkrevende jobb

 

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>