Jekking del 2

Så har jeg tid til å ta hånd om bloggen og dere som er interessert i det som skjer her på huset på Selsbakk.

Som skrevet i forrige innlegg (link her), fikk vi jekket opp det meste av ytterveggen lørdag for litt over en uke siden. Konklusjonen den dagen var at jekkene måtte flyttes halvveis inn i huset ved en bærevegg, for å få jekket opp midten av huset. Grunnen til dette er bla. at åsene i etasjeskillet er delt over bæreveggen, og øverste halvdel av huset vil derfor ikke bli med opp ved videre jekking fra yttervegg.

Pipa kom til som en kompliserende faktor, da den står i forbindelse med bæreveggen. Jeg har ingen planer om å bygge ny pipe, så derfor var planen å skli huset oppover pipeveggene der hvor pipe og huskonstruksjonen kommer i berøring med hverandre i etasjeskiller og tak. Pipa skulle forhåpentligvis bli stående i ro og ikke sprekke.

En del av tida har gått med til å frigjøre pipa med tilstøtende brannmurer i etasjeskillene. Første plan var å meisle en vertikal åpning mellom brannmurer og selve pipa og la brannmurene bli med opp. Dette gjorde jeg ett sted. Men, så var det heldigvis noen som kom på at vi bare kunne meisle ut den nederste raden av teglstein i brannmurene slik at det ble en stor nok åpning til at gulvet under kunne komme opp uten å berøre brannmurene.

Denne løsningen var mye mindre arbeidskrevende, både i forkant og i etterkant (rep av brannmurer). Forutseningen for å kunne gjøre det, var at brannmurene hang såpass godt fast i pipa at de ikke løsnet når den nederste bærende raden ble meislet bort, og det gikk bra ettersom de var murt inn i pipa, og ikke bygd «frittstående». Både pipe og brannmurer er oppført i teglstein.

Et par av brannmurene ble også revet, da det ikke var behov for dem der de stod (ingen ovn). Noen av fordelene med det er å bli kvitt en del kilo unødvendig vekt, og en stendervegg i tre, som er alternativet, er enklere på alle måter.

Heldigvis så er alle tekniske gjennomføringer som vann, avløp og elektrisk i den øverste halvdelen av huset som blir berørt minst av jekkinga, og der har jeg nok spart atskillige timer på å slippe å ta noen særlige hensyn underveis. Det har bare vært noe småtteri, et par elektriske ledninger som lå inntil pipa i 1. og 2. etg, som var fort gjort å frigjøre.

Så var det å rigge et nytt arrangement for jekking, dvs. doble 2″8″ på tvers av gulvåser med avstivere ut på sidene. 2″8″-ene la jeg så nært inntil bæreveggen som mulig på oppsida. Jeg hadde ikke flere stålbjelker tilgjengelig, så det ble å jekke direkte under 2″8″-ene. Som mellomlag mellom jekker og trebjelker, delte jeg en firkantbjelke i stål som jeg hadde liggende slik at jeg fikk u-profiler. Å jekke uten stål i mellom går selvfølgelig ikke, da jekkene bare vil trykkes inn i trebjelkene og det blir ikke kraft nok til å løfte huset.

Selve jekkinga gikk greit, men det ble ganske mange ganger å flytte jekkene pga at jeg ikke hadde noen stålbjelke. 2″8″ ble litt for myke, men en avstand på ca 1m. (dvs annenhver gulvås) mellom jekkene fungerte fint. I tillegg hadde jeg bare 3 jekker tilgjengelig for dette. Det var også ett sted som ikke ville være med opp like mye som resten, og det var der hvor vannet og avløpet går, og derfor gadd (rettere sagt: hadde ikke lyst) jeg ikke å bruke uforholdsmessig mye kraft på det; det var allikevel kommet opp nok til at det ikke ble noe problem ift. resten. Ellers var det ikke så lett å få noe godt arrangement omkring trappehullet, heller ikke lett å få målt dette på noen god måte, så akkurat i det området ble det bare brukt skjønn og fornuft og ingen vater..

Totalt måtte det jekkes ca 5 cm før gulvet i øverste halvdel av huset var i vater. Til å legge under åsene i etasjeskillet passet det bra med 2-toms plankebiter.

Det var denne etappen. Neste etappe er å få jekket opp ytterveggen de 5 siste cm som mangler på å få nederste halvdel av huset i vater. Nedenfor er noen bilder og litt fler detaljer omkring prosessen.

 • Betongen under støttene sviktet ganske betydelig under jekkinga, var vel blitt porøs etter 60 år og en del år med fuktighet

 • Såpass tett måtte jekkene plasseres ved den andre ytterveggen. Trappehullet er også på denne siden, så litt mer komplisert hvordan kreftene forplanter seg

 • Støpejern og jekking hører ikke sammen..

 • Her er det ferdig jekket opp og lagt under med 2-toms plankeender. Her vises også at åsene er delt oppe på bæreveggen

 • Mot yttervegg sør

 • Her har jeg revet en brannmur og satt opp et par stendere for å få med det øverste etasjeskillet opp.

 • Sånn går det med støpegods..

 • Detalj fra jekkearrangementet. Her brukte jeg en 2"4" til avstivning sideveis på trebjelken

 • En 20-tonns jekk var også i funksjon. Denne begynner å bli såpass stor at en må være forsiktig. Dekkestøtter som sikkerhet underveis.

 • Ett av jekkepunktene. La en u-profil i lengderetningen av trebjelkene for å fordele kraften fra jekken. Profilen var mer enn sterk nok, men den burde ikke vært noe særlig kortere

 • Skrudde sammen åsene i skillet for å ha litt bæring akkurat der. 15 cm lange 8 mm franskskruer

1 kommentar tilJekking del 2

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>