Muring av nytt hjørne grunnmur

Som tidligere bilder viser, var det behov for et nytt hjørne i grunnmuren. Det sør-østre hjørnet var modent for utskiftning pga betydelige setningsskader, bla en del større sprekker.

Som nevnt i forrige innlegg og tidligere, så var det en glippe mellom reisverk på huset og grunnmuren i dette hjørnet, så dette har ikke hatt noen vekt på seg de siste årene i alle fall.

Første trinn var å grave opp på utsiden av veggen mot skråningen (her ble det ikke gravd ifm drenering pga liten avstand til skråning), og det ble litt jobb med slegge og meisel pga tele i jorda. Grov ca 30 cm under topp bankett og ca 30cm bredt utenfor for å forsterke eksisterende bankett. Så rev vi ned ene sida av hjørnet, til banketten, armerte inn i kjellergulv og i gammel bankett og støpte.

Neste dag rev vi ned den andre veggen av hjørnet (ca 1,5 meter begge veier) og gjorde klart for å bygge opp nytt hjørne (meiselarbeid for å renske gammel mur).

Opprinnelig hadde jeg tenkt å forskale og støpe hele hjørnet i betong, men fant ut etterhvert at det ville bli for mye jobb og upraktisk ift at jekker og vannrør kom i veien for forskaling. Valgte derfor forskalingsblokk som er mye enklere. Jeg er ikke så glad i Leca, da jeg synes det virker litt svakt (er fullt klar over at det bygges grunnmur mm med Leca), og gikk for Asak 20 cm tykk forskalingsblokk som er støpt i betong.

Asak har en video på hjemmesida deres som viser hvordan du setter opp muren, og etter å ha sett den et par ganger hadde jeg lært det jeg trengte å vite for denne jobben.

De første 2 skiftene (radene) var mest tidkrevende for å tilpasse blokkene til underlaget og å få dem i vater. Til å finne hjørnet og veggretningene brukte jeg en laservater. Siktet denne opp mot bunnsvill, og tok ikke spesielle hensyn ift den gamle muren. Det viktige var å få den nye i vater og lodd, og fordi den gamle ikke er det, ble overgangen mellom murene ujevn. Bla går den nye muren ca 3 cm lenger ut på sørsiden enn den gamle. Overgangen skrår jeg bare med murpuss for å få det tett for vann.

For å få forskalingsblokkene i vater brukte jeg trekiler som anbefalt på videoen. Armeringsbehov ved bruk av blokkene til grunnmur er beskrevet i et datablad på hjemmesiden til Asak. For å være på den sikre siden, armerte jeg noe mer enn beskrevet, og horisontalt ble det 2 doble 12mm kamstål for hvert 3. skift, vertikalt ca hver 50. cm (10 mm kam).Den horisontale armeringen ble boret inn i eksisterende mur.

I utgangspunktet kan blokkene bygges ca 1,5 m. høyt før de fylles med betong, men av praktiske hensyn fylte jeg hver 60. cm i skiftet der armeringa skulle ligge. Muren ble totalt ca 2 m. høy. Se bilder for litt fler detaljer.

Byggherren er ganske fornøyd og en smule stolt nå etterpå med å ha fått hjørnet i vater og truffet bunnsvill på rett sted.. 🙂

2 kommentarer tilMuring av nytt hjørne grunnmur

 • Mikael Brun

  Hei!
  Først vil jeg si takk for at du har lagt ut en så detlajert og fin blogg ang. jekking av hus.
  Jeg er i ferd med å klargjøre jekking av mitt eget hus, og har lest opp og ned på bloggen for å få inn mest mulig kunnskap før jeg begynner.
  Huset har hatt en kloakklekasje for mange år siden som har dratt med seg mye av grunnen, og sørget for en relativt kraftig settning skade i den ene enden av huset. Får å få planet ut gulvet må jeg jekke opp ca. 10cm i den ene enden av huset(det er en kraftig knekk i gulvet).

  Men jeg har et spørsmål. Hvordan anbefaller du at jeg skal fylle opp «sprekken» mellom grunnmur og bunnsvillen etter jekkingen?

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>